2022

𝐄𝐩𝐬
The Prisoner / Janičar

The Prisoner / Janičar

1080pNastavlja se !!! Akcija, Drama, Avantura|48 𝐦𝐢𝐧

Reč je o avanturističkom istorijskom spektaklu čija se radnja odvija na prelazu iz 15. u 16. vek kada je Boris Godunov počeo da vlada državom. Serija prati slobodnog kozaka koji, pogođen očevom smrću, napušta domovinu u nameri da ispuni očevu poslednju želju i pronađe grob Device Marije. Kozak se probija kroz Osmansko carstvo gde biva zarobljen i primoran da kao janjičar služi sultanu.

𝐒𝐞𝐳𝐨𝐧𝐞

    𝐄𝐩𝐢𝐳𝐨𝐝𝐞

      Možda će vam se svideti...