2023

𝐄𝐩𝐬
Extrapolations

Extrapolations

1080p 2023, Drama| 𝐦𝐢𝐧

Neočekivane priče o tome kako će predstojeće promene na našoj planeti uticati na ljubav, veru, rad i porodicu na ličnom i ljudskom nivou.

𝐒𝐞𝐳𝐨𝐧𝐞

    𝐄𝐩𝐢𝐳𝐨𝐝𝐞

      𝙊𝙨𝙩𝙖𝙡𝙞 𝙣𝙖𝙨𝙡𝙤𝙫𝙞 𝙨𝙖 𝙥𝙧𝙚𝙫𝙤𝙙𝙤𝙢...