𝐄𝐩𝐬
The Tudors

The Tudors

1080p Ljubavni, Drama, 2007|55 𝐦𝐢𝐧

Tjudori je dramatična serija zasnovana na istoriji o mladom, energičnom kralju Henriju VIII, vlastnom i pohotnom monarhu, koji sa jednakom energijom i opravdanom sumnjičavošću razume intrigu engleskog dvora i ljudskih srca.

𝐒𝐞𝐳𝐨𝐧𝐞

    𝐄𝐩𝐢𝐳𝐨𝐝𝐞

      Možda će vam se svideti...