1985

𝐄𝐩𝐬
North and South

North and South

1080p Ratni, Drama, 1985|1h 33 𝐦𝐢𝐧

Dva prijatelja, jedan sa severa i jedan sa juga, bore se da održe svoje prijateljstvo dok se događaji grade ka Američkom građanskom ratu.

𝐒𝐞𝐳𝐨𝐧𝐞

    𝐄𝐩𝐢𝐳𝐨𝐝𝐞

      𝙊𝙨𝙩𝙖𝙡𝙞 𝙣𝙖𝙨𝙡𝙤𝙫𝙞 𝙨𝙖 𝙥𝙧𝙚𝙫𝙤𝙙𝙤𝙢...