2023

𝐄𝐩𝐬
The Night Agent

The Night Agent

1080p 2023, Drama, Misterija|45 𝐦𝐢𝐧

Heroji se ne rađaju. Oni odgovaraju na izazov.

Posmatrajući liniju za hitne slučajeve, budni agent FBI-a odgovara na poziv koji ga uvlači u smrtonosnu zaveru koja uključuje "krticu" u Beloj kući.

𝐒𝐞𝐳𝐨𝐧𝐞

    𝐄𝐩𝐢𝐳𝐨𝐝𝐞

      𝙊𝙨𝙩𝙖𝙡𝙞 𝙣𝙖𝙨𝙡𝙤𝙫𝙞 𝙨𝙖 𝙥𝙧𝙚𝙫𝙤𝙙𝙤𝙢...