2010

𝐄𝐩𝐬
Teresa

Teresa

HDKraj sezone !!! Sapunice, Drama, 2010, Španske|45 𝐦𝐢𝐧

Tereza ​​Čavez je mlada žena sa opsesijom za novcem i ambicijama. Uprkos svojoj lepoti i činjenici da je odgajana u nedrima ljubazne porodice, ona je ogorčena; njena jedina želja je da napusti svoje skromno, ali siromašno susedstvo.

𝐒𝐞𝐳𝐨𝐧𝐞

    𝐄𝐩𝐢𝐳𝐨𝐝𝐞

      𝙊𝙨𝙩𝙖𝙡𝙞 𝙣𝙖𝙨𝙡𝙤𝙫𝙞 𝙨𝙖 𝙥𝙧𝙚𝙫𝙤𝙙𝙤𝙢...