2023

𝐄𝐩𝐬
Metamorfoza / Metamorfoz

Metamorfoza / Metamorfoz

HDNastavlja se!! Drama|65 𝐦𝐢𝐧

1980-ih... Teoman Bairamlı, koji je u mladosti bio međunarodno poznat revolucionar; On preuzima kompaniju nakon očeve smrti. Teoman, koji je napravio veliku pauzu u životu, bukvalno se od ovog trenutka pretvara u kapitalistu...

𝐒𝐞𝐳𝐨𝐧𝐞

    𝐄𝐩𝐢𝐳𝐨𝐝𝐞

      𝙊𝙨𝙩𝙖𝙡𝙞 𝙣𝙖𝙨𝙡𝙤𝙫𝙞 𝙨𝙖 𝙥𝙧𝙚𝙫𝙤𝙙𝙤𝙢...