2019

𝐄𝐩𝐬
V Wars

V Wars

HDOtkazana!!! Naučna fantastika, Drama, 2019|57 𝐦𝐢𝐧

Nakon što misteriozna bolest počne da pretvara ljude u vampire, dr Luter Svon se sukobljava sa svojim najboljim prijateljem, sada moćnim vođom vampira.

𝐒𝐞𝐳𝐨𝐧𝐞

    𝐄𝐩𝐢𝐳𝐨𝐝𝐞

      𝙊𝙨𝙩𝙖𝙡𝙞 𝙣𝙖𝙨𝙡𝙤𝙫𝙞 𝙨𝙖 𝙥𝙧𝙚𝙫𝙤𝙙𝙤𝙢...