1978

Eps
Sedam sekretara SKOJ-a

Sedam sekretara SKOJ-a

hd Drame, 1978|5s 30 𝐦𝐢𝐧𝐮𝐭𝐚

Priča o sedam sekretara SKOJ-a (Lige komunističke omladine Jugoslavije), svi ubijeni od 1929. do 1931. godine tokom šestojanuarske diktature uspostavljene u Kraljevini SHS.

𝙊𝙨𝙩𝙖𝙡𝙞 𝙣𝙖𝙨𝙡𝙤𝙫𝙞 ...