1990

Eps
Aleksa Santic

Aleksa Santic

hd Drame, 1990|8s 10 𝐦𝐢𝐧𝐮𝐭𝐚

Serija predstavlja dramatizovanu biografiju velikog pesnika koja se u potpunosti temelji na stvarnim činjenicama i dokumentarnoj građi. Serija govori o životu Alekse Šantića, njegovom stvaralaštvu i vremenu u kojem je živeo. Obuhvatajući dug vremenski period od 1878. do 1924. serija prikazuje pad Otomanskog carstva, Austrougarsku okupaciju, Prvi svetski rat i Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. Rekonstrukcijom jedne epohe i vremena koje je na svoj način obeležio pesnik u seriji je predstavljen Šantićev život kroz sva kulturna zbivanja tog vremena u njegovom rodnom Mostaru.

𝙊𝙨𝙩𝙖𝙡𝙞 𝙣𝙖𝙨𝙡𝙤𝙫𝙞 ...