2018

Eps
Na granici

Na granici

1080p 2018, Komedija|45 𝐦𝐢𝐧𝐮𝐭𝐚

Petra, mlada, upravo diplomirana ekonomistkinja vraća se u rodno selo Lokvica da učestvuje u ilegalnom poslovanju svercu duvana i druge robe preko granice sa Bosnom i Hercegovinom, na čelu sa njenom bakom Zorkom.

𝐒𝐞𝐳𝐨𝐧𝐞

    𝐄𝐩𝐢𝐳𝐨𝐝𝐞

      𝙊𝙨𝙩𝙖𝙡𝙞 𝙣𝙖𝙨𝙡𝙤𝙫𝙞 ...