2018

𝐄𝐩𝐬
Godunov

Godunov

HD12+ Drama, 2018|50 𝐦𝐢𝐧

TV serija govori o porodici Godunov, koja pokriva period od vladavine Ivana Groznog do stupanja Mihaila Romanova na presto.

𝐒𝐞𝐳𝐨𝐧𝐞

    𝐄𝐩𝐢𝐳𝐨𝐝𝐞

      𝙊𝙨𝙩𝙖𝙡𝙞 𝙣𝙖𝙨𝙡𝙤𝙫𝙞 𝙨𝙖 𝙥𝙧𝙚𝙫𝙤𝙙𝙤𝙢...